• Biznes Plan na potrzeby inwestycji zakupu nowoczesnych maszyn i urządzeń

 • W związku z realizacją projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, 

  obrót nimi lub ich rozwój”

  zaprasza do składania ofert

  na opracowanie Biznes planu na potrzeby inwestycji  polegającej na zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń w zakładzie Przetwórstwa Mięsa Lukullus

  do zakładu produkcyjnego Zamawiającego zlokalizowanego w Michałowie.

  Zapytanie ofertowe - Biznes PLAN - [pobierz]

  Załącznik nr 1 do zapytania - [pobierz]

  Wyniki postępowania - Biznes PLAN [pobierz]