• Budowa kotłowni parowej 4T pary/h

 • W związku z realizacją projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

  zaprasza do składania ofert na budowę kotłowni parowej 4T pary/h

  do zakładu produkcyjnego Zamawiającego zlokalizowanego w Michałowie.

  Zapytanie ofertowe - kotłownia [pobierz]

  Załącznik nr 1 do zapytania - przedmiary robót [pobierz]

  Załącznik nr 2 do zapytania - formularz ofertowy [pobierz]

  Załącznik nr 3 do zapytania - warunki udziału [pobierz]

  Wyniki postępowania budowa kotłowni parowej 4T pary/h [pobierz]