• Dostawa oprogramowania do sterowania procesem produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem

 • W związku z realizacją projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,  obrót nimi lub ich rozwój”

  zaprasza do składania ofert na dostawę oprogramowania do sterowania procesem produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem

  do zakładu produkcyjnego Zamawiającego zlokalizowanego w Michałowie.

  Zapytanie ofertowe - licencje [pobierz]

  Załącznik nr 1 do zapytania [pobierz]

  Załącznik nr 2 do zapytania [pobierz]

  Wyniki postępowania oprogramowania do sterowania procesem produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem [pobierz]