• Dostawa sprzętu do sterowania procesem produkcji

 • W związku z realizacją projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałania 4.2. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

  zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu do sterowania procesem produkcji 

  do zakładu produkcyjnego Zamawiającego zlokalizowanego w Michałowie.

  Zapytanie ofertowe - sprzęt do sterowania procesem produkcji [pobierz]

  Zal 1 do Zapytania ofertowego - sprzęt do sterowania procesem produkcji [pobierz]

  Wyniki postępowania dostawa sprzętu do sterowania procesem produkcji [pobierz]