• Dotacje

  • Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku o przyznanie pomocy finansowej w zakresie działania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 polegało na:

    • budowie nowoczesnej kotłowni parowej 4T pary/h rurociągu parowego, kondensatu, gazu ziemnego do budynku produkcyjnego,
    • zakupie i montażu dwóch instalacji fotowoltaicznej służących do wspierania procesu produkcji;
    • zakupie wraz z instalacją nowoczesnych maszyn i urządzeń, w tym oprogramowania, które usprawnią proces produkcyjny i bezpośrednio wpłyną na poprawę jego konkurencyjności.